Smluvní zdravotní pojišťovny

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna  ČR

201 Vojenská zdravotní pojišťovna 

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,pojišťoven a stavebnictví

211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

 

Poskytujeme i služby nehrazené ze zdravotního pojištění.

Nehrazené službycena:
1. Vstupní obezitologické vyšetření3000,-
2. Kontrolní obezitologické vyšetření1000,-
3. Vyhotovení EKG na žádost klienta180,-
4. Změření cukru v krvi na žádost klienta55,-
5. Výpis ze zdravotní dokumentace400,-
6. Holter TK500,-